4

Thợ mỏ Trực tuyến

3.88 GH/s

Pool Hashrate

36.46 GH/s

Mạng Hashrate

59 giây trước

cuối Khối

5451231

Khai thác Khối

0.06 $+0.12%

Giá EXP

2%

May mắn

1.5%

Pool Phí

181

Epoch

2.414 GB

DAG Kích thước

4+ Phí TxEXP$0.26

Khối Thưởng

Pool Hashrate

3.88 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.45G cho GPU
solo-exp.2miners.com:7070
Hoạt động
69.81G cho Nicehash
solo-exp.2miners.com:7171
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây